As kan worden bijgezet in een particulier graf in een bij voorkeur oplosbare asbus. Vanaf januari 2014 biedt Bergklooster de mogelijkheid om een speciaal urnengraf in gebruik te nemen. Op de nieuwere gedeeltes zes en zeven zijn een dertig tal plekken gecreëerd. Verspreid over de begraafplaats, onder diverse bomen in de boomspiegels, is ook plek voor een urnengraf.

Op ‘Nieuw Bergklooster’ is een deel speciaal voor kinderen maar er kan een plekje tussen volwassenen uitgezocht worden, zoals op de oude begraafplaats. Kinderen worden in de eerste laag van het graf begraven. Later kunnen ouders, als zij dat willen, van hetzelfde graf gebruik maken. Een kinderkistje of mandje wordt meestal tijdens de begrafenis met de hand in het grafje gelegd.

Meestal wordt gekozen voor een eigen graf dat éénmalig voor onbepaalde tijd aan een rechthebbende (art. 13 statuten, zie ook eigendomsbewijs) wordt uitgegeven. Door betaling van de onderhoudskosten, ook wel retributie genoemd, blijft het grafrecht behouden. De grafrechten zelf hoeven nooit meer te worden verlengd. Bij een begrafenis wordt het onderhoud van het graf afgekocht voor een periode van minimaal 10 jaar (de wettelijke minimale termijn voor grafrust) of naar keuze 20, 30, 40, 50, 75 jaar of voor onbepaalde tijd.

Bergklooster stelt graven beschikbaar voor begravingen in een algemeen graf voor ten minste 10 jaar. Dit zijn de goedkoopste graven. Alleen de kosten voor het begraven en een deel van de onderhoudskosten wordt in rekening gebracht. De nabestaanden krijgen geen recht op dit graf. Overledenen worden willekeurig tussen anderen begraven.