De Gedenksteen van Thomas a Kempis valt direct op bij aankomst op de oude begraafplaats, maar wie wat Thomas a Kempis? De in 1379 of 1380 geboren Thomas van Hemerken, geboren in Kempen 25 km ten oosten van Venlo, arriveerde in 1399 op de Agnietenberg waar zijn oudere broer Johannes als eerste prior was aangesteld. Pas in 1406 doet Thomas zijn eeuwige gelofte. Tijdens zijn werkzame leven kopieert hij de bijbel en schrijft vele geschriften waarvan 'De navolging van Christus' het meest bekend is. Het boekje gaat al eeuwen de wereld over in steeds nieuwe vertalingen.

In 1471 overlijdt hij op 91 jarige leeftijd en wordt hij begraven tegen de zuidmuur van het koorgedeelte van de kapel. In 1672 wordt hij onder leiding van pastoor Waaijer opgegraven. Hij treft het gebeente na drie weken zoeken aan op drie meter diepte in een beleemde kist. Het gebeente is in een fraai gesneden schrijn bijgezet en bevind zich nu in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek (Peperbuskerk) in het stadcentrum.

Rond de Gedenksteen organiseert Stichting Thomas a Kempis regelmatig lezingen. Meer informatie over Thomas a Kempis vindt u via de website van Stichting Thomas a Kempis.

 

Kroniek

In de kroniek van Sint Agnietenberg beschrijft Thomas a Kempis de geschiedenis van het klooster van 1386 tot 1471, zijn sterfjaar. Daarna het werd voortgezet tot 1477 door een onbekende broeder. In de Kroniek wordt vooral het leven en het sterven van de verschillende bewoners beschreven. Zij worden als voorbeeld gesteld voor hen die zullen volgen. De beschrijving van de begravingen van verschillende kloosterbewoners en buurtbewoners, naar status en functie laat de kroniek lezen als een eerste grafregister van Bergklooster. De priester worden in het kloostergebouw begraven in de verschillende pandgangen waar dagelijks doorheen gelopen werd op weg naar de werkruimtes, eetzaal of kapel. De leken en buurtbewoners legde men te ruste op de buiten begraafplaatsen. In 1998, zeshonderd jaar na de stichting van het klooster, is de in Latijn geschreven kroniek vertaald en uitgeven door de IJsselacademie. (Een klooster ontsloten ISBN 90-6697-112-6 Kroniek Agnietenklooster uitgave de IJsselacademie te Kampen).