Bergklooster is sinds het jaar 1931 in beheer van de ‘Vereniging Begraafplaats Bergklooster’. De statuten bepalen dat een lid inwoner moet zijn van één van de vijf omringende buurtschappen; Langenholte, Berkum, Haerst, Herfte en Wijthmen. Jaarlijks is er een ledenvergadering waar verantwoording wordt afgelegd voor het gevoerde beleid en de financiën. De leden kiezen uit hun midden zeven bestuurders. De voorzitter en vicevoorzitter worden binnen het bestuur gekozen.

De bestuurders zijn vrijwilligers. De secretaris en penningmeester beheert de begraafplaats en is samen met zijn collega’s in dienst van de vereniging. Hij is tevens het aanspreekpunt van Bergklooster en verzorgt de administratie. De collega’s zijn alleen buiten werkzaam. Bergklooster is een zelfstandige en financieel onafhankelijke organisatie. Inkomsten komen uit begrafenissen en onderhoudskosten (retributie) van de graven. Gemiddeld zijn er zo’ n 160 begrafenissen per jaar.