De Vereniging Begraafplaats Bergklooster heeft aan het begin van de Bergkloosterweg, tussen de A28 en de begraafplaats Kranenburg een nieuwe begraafplaats aangelegd die in het jaar 2012 in gebruik is genomen. Aan de noordzijde ligt over de volle breedte een zonneborder, ontworpen door Harry Pierik. Kenmerkend voor de tuin is de grote verscheidenheid in soorten vaste planten, bladverliezende en bladhoudende struiken, bomen en bolgewassen in verschillende lichte tinten geel en aanverwante kleuren, die een zorgvuldig gecomponeerde, rijk gedetailleerde eenheid vormen.

Vanaf de tuin lopen zandkleurige geasfalteerde hoofdpaden als zonnestralen naar de in- en uitgangen van de begraafplaats met als hoofdingang de parkeerplaats aan de Bergkloosterweg. De andere paden sluiten aan op routes naar het uitvaartcentrum en de begraafplaats Kranenburg. Tussen de okergele hoofdpaden zijn graspaden. Aan weerszijden van het graspad liggen de graven. 

Op Nieuw Bergklooster is gekozen voor een ruimere indeling. In tegenstelling tot het oude is het op Nieuw Bergklooster toegestaan het graf geheel te bedekken. Er mogen staande grafmonumenten met een tuin of plaat geplaatst worden en er kan ook gekozen worden voor een liggende zerk. Het gazon om de graven heen wordt regelmatig gemaaid. In het midden voor de tuin, in de tweede rij, is een gedeelte aangelegd voor grafkelders. Een aantal model grafmonumenten zijn door twee steenhouwerbedrijven geplaatst. Nieuw Bergklooster kan decennia lang graven aanbieden.