Menigeen denkt bij leven al na over de laatste gang. Als er nog geen sprake is van een overlijden kunnen keuzes zonder de emotionele druk van het afscheid gemaakt worden. Zo is het mogelijk om op Bergklooster vooraf al een plek uit te zoeken. De grafrechten worden aangekocht en na keuze, minimaal voor tien jaar, wordt het onderhoud (retributie) geregeld.

De termijn gaat in vanaf het jaar van de aanschaf van het graf. De kosten voor het openen en sluiten van het graf worden pas bij de eerste begrafenis in rekening gebracht. Met de beheerder kan een afspraak worden gemaakt voor het uitzoeken van een plek. Het is altijd mogelijk om pas naar aanleiding van een overlijden een plek uit te zoeken.