Om de begraafplaats een verzorgde aanblik te geven zijn er veel onderhoudsklussen door de seizoenen heen. In de herfst wordt blad verwijderd, in de winter sneeuw, verzakte graven worden opgehoogd en in het voorjaar en de zomer wordt er gesnoeid en gemaaid. De uitgebreide grasmat vraagt het meeste onderhoud. Op oudste delen van Bergklooster is de grasmat rijk aan zeldzame wilde planten.

Door verschraling en minder maaien heeft de flora volop de gelegenheid gekregen om zich uit te breiden. De oude delen, waar minder begrafenissen zijn en de graven dus weinig bezocht worden is een meer natuurlijk beheer. De grasmat heeft in de zomer het karakter van een oud hooilandje, rijk aan bloemen. De nieuwere delen en Nieuw Bergklooster worden regelmatig gemaaid. 

Na verloop van tijd verzakken graven en de daarop geplaatste grafmonumenten. De grafmonumenten worden opgehoogd en laagtes opgevuld. Mochten verzakkingen onopgemerkt blijven dan kunt U dat melden bij de beheerder of de medewerkers. Voor het onderhoud van het grafmonument en grafbeplanting zijn nabestaanden zelf verantwoordelijk. Op de oude begraafplaats is het beleid om de grasmat steeds verder uit te breiden. Oude verwaarloosde liggende grafplaten worden regelmatig vervangen door gras. Het oude Bergklooster krijgt daardoor een steeds groener aanzien en het onderhoud is beter uit te voeren.