Een uitvaart brengt vaak hoge kosten met zich mee. Bergklooster streeft ernaar om het begraven voor iedereen betaalbaar te houden. Wie geen graf heeft op Bergklooster betaald het tarief voor een begrafenis in een nieuw particulier eigen graf op Nieuw Bergklooster: totale kosten € 1.870,-. In dit bedrag zit eenmalig de aankoop van het grafrecht dat nooit meer verlengd hoeft te worden, het openen en sluiten van het graf voor de eerste begraving en tien jaar onderhoudskosten.

Door verlenging van de onderhoudskosten of het afkopen van een veel langere termijn behoudt de rechthebbende en eventueel de opvolger het graf. Als het onderhoud niet wordt verlengd vervalt het grafrecht weer aan de begraafplaats.

Voor een tweede begraving zijn de totale kosten € 1.012,- . Indien nodig, als het onderhoud voor een periode minder dan tien jaar is afgekocht,wordt het minimaal tot en met tien jaar verlengd en naar wens langer. Resterende vooruit betaalde jaren worden verrekend. De totale kosten voor een gemiddelde uitvaart met begrafenis liggen tussen de zeven tot negenduizend euro. (Uitvaartkosten uitvaartonderneming: € 4.000,- á € 5.000,-, Bergklooster nieuw graf: € 1.870,- grafmonument: € 1.000,- á € 2.000,- uiteraard afhankelijk van persoonlijke wensen). De laagste kosten zijn voor een begrafenis in een algemeen graf € 897,-.

Op het oude Bergklooster zijn alleen nog afstandsgraven beschikbaar die geruimd worden bij her uitgifte. Ruimen is precies werk dat met aandacht moet gebeuren en dat kost extra tijd. De stoffelijke resten van het geruimde graf worden bijgezet in een verzamelgraf. Het tarief voor een nieuw graf op het oude Bergklooster is daarom met € 230,- extra naar € 935,- verhoogd. Het tarief voor de aankoop van een nieuw graf op Nieuw Bergklooster is € 700,-.

Begraaf tarieven per 1-1-2023.  

Begrafenis in een nieuw (eigen) particulier graf Nieuw Bergklooster

 

Eénmalige aankoop grafrecht € 700. Openen en sluiten nieuw/voorkoop graf € 760, inclusief plaatsingsrecht gedenkteken

€ 1460,-

Onderhoudskosten/behoud grafrecht verplicht minimaal 10 jaar

€ 410,-

Totaal kosten Nieuw Bergklooster

€ 1.870,-

 

Begrafenis in een nieuw (eigen) particulier graf oude Bergklooster

 

Eénmalige aankoop grafrecht € 935. Openen en sluiten nieuw/voorkoop graf € 760, inclusief plaatsingsrecht gedenkteken

€ 1695,-

Onderhoudskosten/behoud grafrecht verplicht minimaal 10 jaar

€ 410,-

Totaal kosten oude Bergklooster

€ 2.105,-

 

Bijzetting in bestaand (eigen) particulier graf

 

Openen en sluiten graf inclusief verwijderen en terugplaatsen grafbedekking, plaatsingsrecht nieuw gedenkteken en overschrijving grafrecht

€ 1.012,-          

Indien nodig verplichte aanvulling onderhoudskosten/behoud grafrecht tot minimaal 10 jaar afhankelijk van het lopende contract tussen de 41,- en 410,-

€ 1.422,- 

 

Begrafenis kindje op Nieuw Bergklooster in een nieuw particulier graf 0-2 jaar

 

Eénmalig aankoop grafrecht € 700, openen en sluiten graf € 310 ook in bestaand graf, inclusief plaatsingsrecht grafteken

€ 1.010, -

Onderhoudskosten/behoud grafrecht verplicht 10 jaar € 410 of langer naar keuze

€ 410,-  

Totaal kosten

€ 1.420,-

 

Begrafenis kindje op oude Bergklooster in een nieuw particulier graf 0-2 jaar

 

Eénmalig aankoop grafrecht € 935, openen en sluiten graf  € 310 ook in bestaand graf, inclusief plaatsingsrecht grafteken

€ 1.245, -

Onderhoudskosten/behoud grafrecht verplicht 10 jaar € 410 of langer naar keuze

€ 410,-  

Totaal kosten

€ 1.655,-

 

Begrafenis kind op Nieuw Bergklooster in een nieuw particulier graf 3-12 jaar

 

Eénmalig aankoop grafrecht € 700, openen en sluiten graf inclusief plaatsingsrecht grafteken/ bijzetting € 450

€ 1.150, -

Onderhoudskosten/behoud grafrecht verplicht 10 jaar € 410

€ 410,-  

Totaal kosten

€ 1.560,-

 

Begrafenis kind op oude Bergklooster in een nieuw particulier graf 3-12 jaar

 

Eénmalig aankoop grafrecht € 935, openen en sluiten graf inclusief plaatsingsrecht grafteken/ bijzetting € 450

€ 1.385, -

Onderhoudskosten/behoud grafrecht verplicht 10 jaar € 410

€ 410,-  

Totaal kosten

€ 1.795,-

   

Algemeen graf

Openen/sluiten graf

€ 760,-

Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar één derde

€ 137,-

Totaal kosten

€ 897,-

 

Aankoop urnen graf op oude Bergklooster

 

exclusief keldertje 4 urnen met mogelijkheid voor uitbreiding met kelder € 50 voor inclusief eerste asbus bijzetting

€ 468,-

afkoop onderhoudskosten/behoud grafrecht minimaal voor 5 jaar

€ 205,-

bijzetting as in een graf of 2 e bijzetting in urnengraf +€ 185,-

 

Totaal kosten

€ 673,-

 

Voorkoop particulier graf Nieuw Bergklooster

 

Aankoop grafrecht

€ 700,-

10 jaar onderhoud, of naar keuze 20,30,40, 50, 75 of onbepaalde tijd onderhoud/behoud grafrecht

€ 410,-

Totaal kosten

€ 1.110,-

 

Voorkoop particulier graf oude Bergklooster

 

Aankoop grafrecht

€ 935,-

10 jaar onderhoud, of naar keuze 20,30,40, 50, 75 of onbepaalde tijd onderhoud/behoud grafrecht

€ 410,-

Totaal kosten

€ 1.345,-

 

Begraven voorkoop particulier graf

 

Begraven

€ 760,-

Indien nodig verplichte aanvulling onderhoudskosten tot maximaal 10 jaar

€ 410,-

 

Extra toeslag

Zaterdag tarief

€ 500,-

Verdiepen (schudden) oud graf 2e of 3 e laag

€ 320,-

Verdiepen (schudden) naar 4 e laag

€ 520,-

Buitenmaat grafsteen(zerk, Dubbele grafsteen)

€ 190,-

 

Grafkelder ‘Nieuw Bergklooster’

 

Aankoop grafrecht € 700, grafkelder € 2.500, openen en sluiten € 760

€ 3.960,-

Verplicht minimaal 20 jaar onderhoudskosten  of anders

€ 738,-

Totaal kosten

€ 4.698,-

 

Bijzetting grafkelder

Bijzetting grafkelder € 1.012 inclusief overschrijving grafrecht, afhalen en terugplaatsen zerk € 190, eventueel verlenging onderhoud

€ 1.202,-

Overschrijving particulier graf (onafhankelijk v. begrafenis)

€ 29,-

Aanpassen grafmonument; verwijderen grafplaat & plaatsen betonplaatje grafsteen                  

€ 50,-

 

ONDERHOUDSKOSTEN BEGRAAFPLAATS (RETRIBUTIE) 2023

Onderhoudskosten (Retributie) wordt betaald voor het algemeen onderhoud van de gehele begraafplaats en voor basis onderhoud van de graven.

Zolang deze kosten voldaan worden blijft het grafrecht behouden.

Het gras wordt gemaaid, verzakkingen van graven worden bijgewerkt, blad wordt verwijderd. Grafmonumenten worden niet schoongemaakt of leesbaar gemaakt en tuintjes is voor onderhoud  voor de rechthebbende. Als een rechthebbende de onderhoudskosten niet meer voldoet, vervalt het grafrecht en beschikt de begraafplaats weer over het graf en het eventueel aanwezige grafmonument.

Jaar tarief (alleen voor bestaande contracten!)

€ 41,-

Afkoop 5 jaar (verlenging mogelijk)

€ 205,-

*Afkoop 10 jaar (verlenging mogelijk)

€ 410,-

Afkoop 20 jaar (verlenging mogelijk)

€ 738,-

Afkoop 30 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.107,-

Afkoop 40 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.476,-

Afkoop 50 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.845,-

Afkoop 75 jaar (verlenging mogelijk)

€ 2.768,-

Afkoop onbepaalde tijd

€ 4.500,-

*Het is sinds het jaar 2014 verplicht om de onderhoudskosten minimaal voor tien jaar te voldoen voor een nieuw graf. Dat geld ook voor een bestaand graf waar een bijzetting in plaats vind en de onderhoudskosten minder dan tien jaar zijn afgekocht. 

pdfDownload hier de begraaf tarieven 2023 in pdf formaat. 

pdfDownload hier de retributie (onderhoud) tarieven 2023 in pdf formaat.