Voor bezoekers valt het niet altijd mee om een specifiek graf te vinden. Bergklooster heeft om en nabij de zesduizend graven. Vooral oudere graven zijn soms moeilijk te vinden. Bij de beide toegangen hangt een kaart met een indeling op het informatiebord. Van oudsher zijn de graven in chronologische volgorde uitgegeven maar de laatste jaren worden nieuwe graven her en der uitgegeven omdat iedereen zelf een plekje mag uitzoeken. Op het oude Bergklooster zijn nu alleen nog maar afstandsgraven beschikbaar.

Als een graf niet gevonden wordt kunt via de website van Bergklooster naar een externe link door klikken. U kunt deze app ook downloaden.

Start zoeken

Meer informatie over het vinden van een graf of de installatie van de app op uw telefoon, vindt u in de onderstaande handleiding.

pdfHandleiding_plattegrond-app_Bergklooster.pdf

U kunt ook altijd een email sturen naar de beheerder met uw vraag en dan ontvangt u een kaartje met een aanduiding van het graf en een foto.

U mag ook altijd de beheerder en de medewerkers vragen als u hen aantreft op Bergklooster.

jpgKaart Oud Bergklooster

jpgKaart Nieuw Bergklooster

Het oude Bergklooster is een klassieke dodenakker. De overwegend sobere graven liggen in zeven grasakkers waar geasfalteerde- en graspaden doorheen lopen. Het terrein is open en omzoomd door bomenrijen van linden, beuken en eiken. De grootste akker is het oudste gedeelte, deels 19e en begin 20e eeuw. Dit is het gedeelte waar nog volop kloosterpuin gedolven wordt en waar de oudste zerk van Jan Mulert ligt.

De Vereniging Begraafplaats Bergklooster heeft aan het begin van de Bergkloosterweg, tussen de A28 en de begraafplaats Kranenburg een nieuwe begraafplaats aangelegd die in het jaar 2012 in gebruik is genomen. Aan de noordzijde ligt over de volle breedte een zonneborder, ontworpen door Harry Pierik. Kenmerkend voor de tuin is de grote verscheidenheid in soorten vaste planten, bladverliezende en bladhoudende struiken, bomen en bolgewassen in verschillende lichte tinten geel en aanverwante kleuren, die een zorgvuldig gecomponeerde, rijk gedetailleerde eenheid vormen.

Op Nieuw Bergklooster is een apart kinderdeel gereserveerd dicht in de buurt van de berging. Kinderen kunnen worden begraven in een graf waarin ooit later ook de ouders, als ze dat willen, bij begraven kunnen worden. 

Een kindje wordt in de eerste laag van het drie laags graf begraven. Het graf kan worden verdiept als later de ouders bij begraven worden.
Een bescheiden grafmonumentje wordt geplaatst op het kindergraf.

In het voorjaar 2020 is na een lange voorbereiding de ‘Dierenbegraafplaats Zwolle’ opengesteld voor het begraven van geliefde huisdieren zoals honden, katten, knaagdieren, vogels of andere kleine huisdieren. In 2018 heeft de Vereniging Begraafplaats Bergklooster een aan de begraafplaats Bergklooster grenzend stukje grond kunnen kopen van de Gemeente Zwolle. Het idee is toen geboren om naast de gewone begraafplaats voor mensen, een rustplaats voor dieren aan te leggen zodat ook geliefde huisdieren een laatste rustplaats kunnen vinden in de nabijheid van mensen.

Bergklooster is geen natuurbegraafplaats maar heeft wel een natuurlijke uitstraling. Door de ouderdom en haar ligging op een oude, schrale rivierduin van de Overijssels vecht is de grasmat zeer rijk aan wilde flora. De flora is eind jaren negentig geïnventariseerd. Zes zeldzame rode- lijst soorten zijn er gevonden.

Door het aangepaste maaibeleid zijn verschillende soorten de afgelopen decennia aanzienlijk in aantal toegenomen. Het levert een prachtig kleurrijk landschap op.

Bergklooster is sinds het jaar 1931 in beheer van de ‘Vereniging Begraafplaats Bergklooster’. De statuten bepalen dat een lid inwoner moet zijn van één van de vijf omringende buurtschappen; Langenholte, Berkum, Haerst, Herfte en Wijthmen. Jaarlijks is er een ledenvergadering waar verantwoording wordt afgelegd voor het gevoerde beleid en de financiën. De leden kiezen uit hun midden zeven bestuurders. De voorzitter en vicevoorzitter worden binnen het bestuur gekozen.

Om de begraafplaats een verzorgde aanblik te geven zijn er veel onderhoudsklussen door de seizoenen heen. In de herfst wordt blad verwijderd, in de winter sneeuw, verzakte graven worden opgehoogd en in het voorjaar en de zomer wordt er gesnoeid en gemaaid. De uitgebreide grasmat vraagt het meeste onderhoud. Op oudste delen van Bergklooster is de grasmat rijk aan zeldzame wilde planten.