Bergklooster is een rustplaats. Het onderhoud van de begraafplaats is zoveel mogelijk op gericht om rust en harmonie te bewaren. Regelmatig vinden er begrafenissen plaats die op een goede wijze moeten kunnen verlopen . Door richtlijnen voor de grafbedekking aan te geven voor maximale grote en materiaalkeuze wordt de rust gewaarborgd. De keuzevrijheid is groter geworden met de aanleg van Nieuw Bergklooster.

Grafmonument Oudste gedeeltes

Voor de gedeeltes beginnend met het cijfer 1, 2, 3 en klasse 1 geldt sinds 2004 een extra beperking; Nieuwe grafstenen hebben, net als de meeste oude, een symmetrisch model. De volgende steensoorten zijn toepasbaar: Diabas en verschillende soorten kalksteen zoals Bianco Delmare (wit) en Dolomiet ( groen ), Hardsteen, Zwart en Impala Graniet met de bewerking gezoet, dus ongepolijst. De sfeer op de oude gedeeltes 1, 2 en 3 is bepaald door de vele oude, voornamelijk hardstenen grafmonumenten met een symmetrisch model. Zij vormen samen een karakteristieke en harmonische eenheid. 

Het oude gedeelte is sinds het jaar 2009 aangewezen als beschermd gemeentelijk monument vanwege de cultuur- en natuurhistorische waarde. In de afgelopen decennia zijn er al veel modern vormgegeven grafstenen geplaatst op het oude gedeelte. Bergklooster wil voorkomen dat door nieuwe grafmonumenten de oude sfeer verdwijnt. Bestaande, gepolijste grafmonumenten met een ander model kunnen gehandhaafd blijven. Als het grafmonument veranderd kunt U overwegen om de gepolijste steen te zoeten. Op het graf groeit gras. Voor de grafsteen kan door wie dat wil een bescheiden tuintje aangelegd worden met uitsluitend beplanting. Om de grafvelden voldoende toegankelijk te houden graag niet langer dan 70cm vanaf het grafmonument. U wordt uitdrukkelijk verzocht géén losse stenen, grind en afzettingen van hekwerken, paaltjes, betonranden of andere duurzame materialen die het onderhoud danig bemoeilijken toe te passen. Deze worden bij gelegenheid verwijderd. Uiteraard mag er wel een pot met beplanting of een vaas met bloemen, die door Bergklooster beschikbaar wordt gesteld, of andere bescheiden siervoorwerpen geplaatst worden. Gebruikt U geen glas,vanwege de breekbaarheid.

De tuintjes worden door de bezoekers zelf onderhouden. Mocht het tuintje verwaarloosd raken dan wordt de beplanting verwijderd en komt daarvoor gras in de plaats. Verwaarloosde en kapotte, liggende vloerplaten van grafmonumenten worden ook regelmatig vervangen door graszoden want het onderhoudsbeleid van Bergklooster is er opgericht om oude, slecht onderhouden grafmonumenten te vereenvoudigen en de grasmat uit te breiden. Het aanzien van de begraafplaats wordt fraaier en het onderhoud beter uitvoerbaar.

Voorbeelden grafbedekking Oudste deel

Grafbedekking Oud Bergklooster

Sinds 1988 geldt dat alleen staande grafmonumenten van maximaal 70 cm breed en tot maximaal 140 cm hoog op een graf geplaatst worden. Het mag smaller of minder hoog. Voor liggende platen is onvoldoende ruimte. Als een oud grafmonumenten met een plaat vervanging wordt door een nieuwe geldt ook dat er alleen een staand grafmonument geplaatst kan worden. Reparatie van bestaande grafmonumenten met een liggende plaat is toegestaan zolang het oorspronkelijke of een daarop lijkend materiaal wordt toegepast. Nieuwe opschriften worden op het staande, verticale deel toegevoegd. Om meerdere nieuwe namen te kunnen plaatsen, kan het oude tekstgedeelte afgeschuurd worden. Een extra opschrift is ook mogelijk door de toevoeging van een extra blok onder het bestaande deel. Verschillende vormen, kleuren en soorten steen of andere materialen zijn mogelijk als grafmonument voor de gedeeltes 4, 5, 6, en 7 als de constructie maar degelijk is en het monument niet te zwaar waardoor het onhanteerbaar wordt omdat voor een begrafenis in een bestaand graf aangrenzende grafmonumenten en tuintjes vaak tijdelijk verplaatst worden om ruimte te maken.

Voorbeelden grafbedekking Oud Bergklooster

 

Grafbedekking Nieuw Bergklooster

Door de ruimere opzet van Nieuw Bergklooster kan in tegenstelling tot op de oude begraafplaats een graf geheel bedekt worden met een grafmonument of beplanting. Voor het liggende deel geldt de afmeting; van een plaat of tuin; tot maximaal 80 cm breed en tot maximaal 190 cm lang, inclusief een staand grafmonument.

Voor het staande grafmonument, met opschrift, geldt de afmeting tot maximaal 70 cm breed en 120 cm hoog, inclusief het onderliggend deel. De liggende delen van steen of andere materialen zijn voorzien van een degelijke betonfundering. Wilt U het graf niet bedekken met allerlei losse materialen zoals betonelementen of losse stenen. Door een fundering onder het grafmonument kunnen verzakkingen namelijk goed worden bijgehouden. Onder de fundering wordt aan het hoofdeinde, dwars over het graf, een losse latei van 130 cm breed geplaatst. De vormgeving en het materiaalgebruik mag ook afwijken van de klassieke grafmonumenten. De beheerder heeft altijd het recht om ontwerpen af te wijzen, ook al voldoet het aan de afmetingen. Grafmonumenten kunnen problemen veroorzaken in het beheer door een slechte constructie en de vorm kan té afwijkend zijn en niet in het geheel pasen.

Beplanting mag alleen binnen de grafruimte aangeplant worden (80 bij 190 cm en niet hoger dan 120cm). Rechthebbenden worden uitgenodigd om zelf het graf te beplanten om zo de begraafplaats een groener aanzien te geven. Het graf kan ook, zoals op het oude Bergklooster, bedekt zijn met een eenvoudig staand grafmonument en gras dat door Bergklooster gemaaid wordt. Voor advies kunt U de beheerder raadplegen. U of de steenhouwer die U opdracht geeft, wordt verzocht, voor het plaatsen van een grafmonument, aan de beheerder een ontwerp te tonen ter goedkeuring.

Voorbeelden grafbedekking Nieuw Bergklooster