Bergklooster stelt graven beschikbaar voor begravingen in een algemeen graf voor ten minste 10 jaar. Dit zijn de goedkoopste graven. Alleen de kosten voor het begraven en een deel van de onderhoudskosten wordt in rekening gebracht. De nabestaanden krijgen geen recht op dit graf. Overledenen worden willekeurig tussen anderen begraven.

 

Het graf heeft drie lagen. De begraafplaats bepaalt wie waar begraven wordt. Wie wil mag, in overleg met de beheerder, ter nagedachtenis een liggende naamsteen (40 bij 60 cm) plaatsen.