Als een dierbare overlijdt komen nabestaanden onder emotionele omstandigheden voor veel keuzes te staan. Vrijwel altijd wordt een uitvaartverzorger in de hand genomen die helpt het afscheid vorm te geven. De overledene krijgt een laatste verzorging en wordt thuis of in een uitvaartcentrum opgebaard. De tijd en plaats van het afscheid; meestal een kerk of uitvaartcentrum, wordt besproken, vooraf aan de begrafenis op de begraafplaats. Nabij Bergklooster is het uitvaartcentrum Kranenburg gelegen waar elf opbaarkamers beschikbaar zijn. De nabestaanden krijgen een sleutel van zo’n kamer en kunnen zelf bepalen wanneer ze de overledene willen bezoeken. In het uitvaartcentrum kan ook de afscheidsplechtigheid plaats vinden. Soms maakt men gebruik van de aula van de Gemeentelijke begraafplaats Kranenburg.

Via een vaste route wandelt de stoet achter de baar naar het oude of Nieuw Bergklooster. De overtocht moet wel aangemeld worden bij de gemeente om elkaar kruisende begrafenisstoeten te voorkomen. Na de begrafenis ontmoet men elkaar weer bij het uitvaartcentrum of naar keuze een restaurant in de buurt zoals het nabij gelegen Theehuis Agnietenberg.

Op de dag van de begrafenis wordt de overledene in stoet vanuit het uitvaartcentrum of vanuit één van de hoofdingangen op een rijdende baar, onder het luiden van de luiklok uit 1756, naar het graf gebracht. Vaak zijn het de nabestaanden zelf die de overledene naar het graf brengen. Soms wordt de overledene op de schouder naar het graf gedragen. De kist wordt boven het graf op de graflift geplaatst en tijdens de afscheidsplechtigheid daalt de kist op het afgesproken moment of naderhand als de nabestaanden er voor kiezen om er niet bij te zijn. Er wordt meestal gebruik gemaakt van een graflift maar het is ook mogelijk om de kist te laten dalen met touwen.

Een geluidsinstallatie is standaard aanwezig zodat sprekers bij het graf goed te verstaan zijn. 

Als een kist behoorlijk groter is dan gangbaar, dan willen wij daar graag tijdig over ingelicht worden zodat het graf kan worden aanpast. Voor bezoekers van een begrafenis die slecht ter been zijn, is een rolstoel beschikbaar. In het toiletgebouw bij de hoofdingang is een ook invalidentoilet aanwezig. In overleg is het mogelijk om als nabestaanden actief betrokken te zijn bij het laten dalen van de kist en het sluiten van het graf. De faciliteiten van de begraafplaats zijn daarvoor beschikbaar. De beheerder blijft wel altijd eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden op de begraafplaats en heeft altijd de mogelijkheid om bepaalde verzoeken af te wijzen. Bij de hoofdingang staat een zeer bescheiden aula waarin ongeveer dertig zitplaatsen zijn. Voor kleine gezelschappen is het geschikt om een afscheidsbijeenkomst te houden.