Meestal wordt gekozen voor een eigen graf dat éénmalig voor onbepaalde tijd aan een rechthebbende (art. 13 statuten, zie ook eigendomsbewijs) wordt uitgegeven. Door betaling van de onderhoudskosten, ook wel retributie genoemd, blijft het grafrecht behouden. De grafrechten zelf hoeven nooit meer te worden verlengd. Bij een begrafenis wordt het onderhoud van het graf afgekocht voor een periode van minimaal 10 jaar (de wettelijke minimale termijn voor grafrust) of naar keuze 20, 30, 40, 50, 75 jaar of voor onbepaalde tijd.

 

Na tien jaar kan het onderhoud verlengd worden voor minimaal 5 of naar keuze 10, 20, 30, 40, 50, 75 jaar of voor onbepaalde tijd. Als het onderhoud van een graf afgekocht is voor onbepaalde tijd hoeft het nooit meer verlengd te worden.

 

Als er een begrafenis plaats vindt in een bestaand graf waar nog jaarlijks retributie voor betaald wordt of waarvan het onderhoud minder dan tien jaar is afgekocht wordt de termijn verplicht verlengd tot minimaal 10 jaar. De vooruit betaalde jaren worden verrekend. Afkoop periodes die nog niet aflopen zijn kunnen op verzoek altijd worden gewijzigd. Het vooruit betaalde oude tarief wordt verrekend met het nieuwe tarief.

 

Overschrijving

Als een rechthebbende komt te overlijden wordt het graf overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Het graf staat op naam van een levende persoon of instelling. Als een graf niet overgeschreven is gaat er niemand meer over de grafrechten. Als er géén rechthebbende meer bekend is blijft Bergklooster de afgekochte grafrechten respecteren. Een rechthebbende kan een schriftelijk verzoek doen om het graf te laten overschrijven op naam van een andere rechthebbende.

 

Het graf

Een graf heeft maximaal 3 lagen. Er is plaats voor achtereenvolgend 3 begravingen. Minimaal 10 jaar na de laatste begrafenis mag er ruimte in een graf gemaakt worden. Meer dan drie begravingen kunnen dan plaats vinden. Het is altijd verstandig om kunststof of andere belemmerende materialen in een kist en kleding zoveel mogelijk te vermijden zodat het lichaam goed tot stof kan weerkeren.

 

Grafkelders

Op de oude begraafplaats is geen ruimte voor nieuwe grafkelders. Op ‘Nieuw Bergklooster’ is het echter wel mogelijk om in een grafkelder begraven of bijgezet te worden. De kelders worden door Bergklooster uitgegeven. In het midden voor de tuin, in de tweede rij, is een gedeelte aangelegd voor tien grafkelders. Door in het middengedeelte in de eerste rijen alleen grafzerken (maximaal 80cm breed, 190 cm lang en 40 cm hoog) toe te staan blijft het midden van de tuin goed zichtbaar. Elders op de begraafplaats kunnen op verzoek ook grafkelders geplaatst worden. Voor deze kelders is een zerk als grafmonument niet verplicht. De grafkelders bestaan uit drie lagen. Achtereenvolgend kunnen drie overledenen bijgezet worden in één kelder. De lagen worden afgescheiden met betondelen. Het is mogelijk om de derde laag op langere termijn als verdiepingslaag te gebruiken zodat er, mits voldoende tussentijd ( 10 jaar), meer dan drie personen bijgezet kunnen worden. De onderhoudskosten (retributie met grafrechten) van een grafkelder moeten verplicht minimaal voor de eerste twintig jaar worden afgekocht. Voorkoop is mogelijk.