In de kroniek van Sint Agnietenberg beschrijft Thomas a Kempis de geschiedenis van het klooster van 1386 tot 1471, zijn sterfjaar. Daarna het werd voortgezet tot 1477 door een onbekende broeder. In de Kroniek wordt vooral het leven en het sterven van de verschillende bewoners beschreven. Zij worden als voorbeeld gesteld voor hen die zullen volgen. De beschrijving van de begravingen van verschillende kloosterbewoners en buurtbewoners, naar status en functie laat de kroniek lezen als een eerste grafregister van Bergklooster. De priester worden in het kloostergebouw begraven in de verschillende pandgangen waar dagelijks doorheen gelopen werd op weg naar de werkruimtes, eetzaal of kapel. De leken en buurtbewoners legde men te ruste op de buiten begraafplaatsen. In 1998, zeshonderd jaar na de stichting van het klooster, is de in Latijn geschreven kroniek vertaald en uitgeven door de IJsselacademie. (Een klooster ontsloten ISBN 90-6697-112-6 Kroniek Agnietenklooster uitgave de IJsselacademie te Kampen).