Begraafplaats Bergklooster

Het oude Bergklooster is de grootste begraafplaats. Het wordt begrenst door twee wegen; de Bergklooster- en Haesterveerweg en de Begraafplaats Kranenburg. Het bestaat uit zeven gedeeltes die verschillend van sfeer zijn. De oudste gedeeltes één, twee en drie, die meer op een natuurlijk manier worden beheerd, zijn ontstaan vanaf de late middeleeuwen tot en met het jaar 1940. Wie zich aangetrokken voelt tot een meer natuurlijke omgeving om begraven te worden kan hier een plekje uitkiezen. Het vierde gedeelte is na 1940 in gebruik genomen; het vijfde vanaf 1960; het zesde vanaf 1988 en het zevende gedeelte vanaf 1997. Deze delen worden op een meer traditionele wijze onderhouden. Er is niet veel ruimte meer en in de nabije toekomst kan het oude Bergklooster niet aan de volledige vraag naar nieuwe graven voldoen. Incidenteel wordt er afstand gedaan van graven. Deze graven zijn wel weer beschikbaar om opnieuw uitgegeven te worden. Aansluitend uitbreiden was niet meer mogelijk.

Om in de verre toekomst voldoend ruimte te bieden aan de vraag naar nieuwe graven is Nieuw Bergklooster aangelegd. De hoofdingang ligt vanaf het viaduct van de A 28 ter linkerzijde aan het begin van de Bergkloosterweg. In de administratie is het opgenomen als gedeelte acht. Op de beide begraafplaatsen worden nieuwe graven uitgegeven maar Nieuw Bergklooster biedt daarvoor op termijn de meeste ruimte. Het is er ook mogelijk om daar in een grafkelder te worden bijgezet.

De totale oppervlakte van de beide begraafplaatsen is ongeveer zes hectare.