Een uitvaart brengt vaak hoge kosten met zich mee. Bergklooster streeft ernaar om het begraven voor iedereen betaalbaar te houden. Wie geen graf heeft op Bergklooster betaald het tarief voor een begrafenis in een nieuw particulier eigen graf: totale kosten € 1.815,-. In dit bedrag zit eenmalig de aankoop van het grafrecht dat nooit meer verlengd hoeft te worden, het openen en sluiten van het graf voor de eerste begraving en tien jaar onderhoudskosten.

Door verlenging van de onderhoudskosten of het afkopen van een veel langere termijn behoudt de rechthebbende en eventueel de opvolger het graf. Als het onderhoud niet wordt verlengd vervalt het grafrecht weer aan de begraafplaats.

Voor een tweede begraving zijn de totale kosten € 972,- . Indien nodig, als het onderhoud voor een periode minder dan tien jaar is afgekocht,wordt het minimaal tot en met tien jaar verlengd en naar wens langer. Resterende vooruit betaalde jaren worden verrekend. De totale kosten voor een gemiddelde uitvaart met begrafenis liggen tussen de zeven tot negenduizend euro. (Uitvaartkosten uitvaartonderneming: € 4.000,- á € 5.000,-, Bergklooster nieuw graf: € 1.815,- grafmonument: € 1.000,- á € 2.000,- uiteraard afhankelijk van persoonlijke wensen). De laagste kosten zijn voor een begrafenis in een algemeen graf € 857,-.

Begraaf tarieven per 1-1-2020.  

Begrafenis in een nieuw (eigen) particulier graf

 

Aankoop grafrecht € 685 openen en sluiten graf € 720
Inclusief plaatsingsrecht gedenkteken

€ 1405,-

Onderhoudskosten, verplicht 10 jaar

€ 410,-

Totaal kosten

€ 1.815,-

Bijzetting in bestaand (eigen) particulier graf

 

Openen en sluiten graf, overschrijving grafrecht, verwijderen en terugplaatsen grafbedekking, plaatsingsrecht nieuw gedenkteken

€ 972,-   

Tot maximaal tien jaar verplichte aanvulling onderhoudskosten  tussen € 41,- en € 410,- als het graf niet afgekocht is voor minimaal tien jaar.

€ 1.382,-

Begraving kindje in een nieuw particulier graf 0-2 jaar

Aankoop grafrecht € 685 en openen en sluiten graf  € 300

Inclusief plaatsingsrecht grafteken

€ 985, -

Onderhoudskosten verplicht 10 jaar € 410

€ 410,-  

Totaal kosten

€ 1.395,-

Begraving kind in een nieuw particulier graf 3-12 jaar

Aankoop grafrecht € 685 Openen en sluiten graf € 450

Inclusief plaatsingsrecht grafteken

€ 1.395, -

Onderhoudskosten verplicht 10 jaar € 410

€ 410,-  

Totaal kosten

€ 1.545,-

Algemeen graf

Begraven

€ 720,-

Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar één derde.

€ 137,-

Totaal kosten

€ 857,-

Aankoop urnen graf

inclusief keldertje voor 4 urnen met mogelijkheid voor uitbreiding

€ 548,-

met extra kelder inclusief eerste asbus bijzetting     

+ € 343,-

afkoop onderhoudskosten minimaal voor 5 jaar

+ € 210,-

bijzetting as in een graf of 2 e bijzetting in urnengraf

+ € 185,-

Voorkoop Grafrecht particulier graf  

Aankoop grafrecht

€ 685,-

Minimaal 10 jaar retributie

€ 410,-

Totaal kosten

€ 1.095,-

Voorkoop Grafrecht    en 20,30,40 50, 75 of onbepaalde tijd afkoop onderhoud/grafrecht.

€ 685,- + naar keuze afkoop onderhoudstermijn

Begraven voorkoop particulier graf

Begraven

€ 720,-

Indien nodig verplichte aanvulling onderhoudskosten tot maximaal 10 jaar

 

Extra toeslag

Zaterdag tarief

€ 475,-

Verdiepen (schudden) oud graf 2e of 3 e laag

€ 300,-

Verdiepen (schudden) naar 4 e laag

€ 500,-

Buitenmaat grafsteen(zerk, Dubbele grafsteen)

€ 190,-

Grafkelder ‘ Nieuw Bergklooster’

Aankoop grafrecht grafkelder € 3185 openen en sluiten € 720

€ 3.905,-

Verplicht minimaal 20 jaar onderhoudskosten  of anders

€ 738,-

totaal kosten

€ 4.643,-

Bijzetting grafkelder

afhalen en terugplaatsen zerk, openen en sluiten grafkelder, overschrijving grafrecht, exclusief eventueel verplichte verlenging onderhoud minimaal 20 jaar

€ 1.133,-

Overschrijving particulier graf onafhankelijk v. begrafenis

€ 29,-

Verwijderen grafplaat & plaatsen betonplaatje grafsteen                    

€ 50,-

ONDERHOUDSKOSTEN BEGRAAFPLAATS (RETRIBUTIE) 2020

Jaar tarief (alleen voor bestaande contracten!)

€ 41,-

Afkoop 5 jaar (verlenging mogelijk)

€ 205,-

*Afkoop 10 jaar (verlenging mogelijk)

€ 410,-

Afkoop 20 jaar (verlenging mogelijk)

€ 738,-

Afkoop 30 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.107,-

Afkoop 40 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.476,-

Afkoop 50 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.845,-

Afkoop 75 jaar (verlenging mogelijk)

€ 2.768,-

Afkoop onbepaalde tijd

€ 4.500,-

*Het is sinds het jaar 2014 verplicht om de onderhoudskosten minimaal voor tien jaar te voldoen voor een nieuw graf. Dat geld ook voor een bestaand graf waar een bijzetting in plaats vind en de onderhoudskosten minder dan tien jaar zijn afgekocht. 

pdfDownload hier de tarievenlijst in pdf formaat.