Begrafenis in een nieuw (eigen) particulier graf

€1.815,- totaal kosten

Aankoop grafrecht € 685 openen en sluiten graf € 720

€ 1405,-

inclusief plaatsingsrecht gedenkteken en onderhoudskosten
verplicht 10 jaar € 410

 €  410,-  

 

 

Bijzetting in bestaand (eigen) particulier graf

 € 972,- totaal kosten   

Openen en sluiten graf, overschrijving grafrecht, verwijderen en terugplaatsen grafbedekking, plaatsingsrecht nieuw gedenkteken

 € 972,-
tot maximaal tien jaar verplichte aanvulling onderhoudskosten  tussen € 41,- en € 410,- als het graf niet afgekocht is voor minimaal tien jaar.  € 1382,- totaal kosten
   
   

 

 

Begraving kindje in een nieuw particulier graf 0-2 jaar

€ 1.395,- totaal kosten

Aankoop grafrecht € 685 en openen en sluiten graf  € 300

€ 985, -

Inclusief plaatsingsrecht grafteken

           

Onderhoudskosten verplicht 10 jaar € 410

€ 410, - 

 

 

Begraving kind in een nieuw particulier graf 3-12 jaar

€ 1.545,- totaal kosten

Aankoop grafrecht € 685 Openen en sluiten graf € 450

€ 1.135,-

Inclusief plaatsingsrecht grafteken

 

Onderhoudskosten verplicht 10 jaar € 410

€  410,- 

   

Algemeen graf

 € 857 totaal kosten

Begraven € 720,- .                                                                             Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar één derde= € 137

€ 857,-

 

 

Aankoopurnengraf

€ 548,- totaal kosten

inclusief keldertje voor 4 urnen met mogelijkheid voor uitbreiding

 

met extra kelder inclusief eerste asbus bijzetting      € 343,- en

€ 343,-

afkoop onderhoudskosten minimaal voor 5 jaar € 210,-

€ 210,-

Bijzetting as in een graf of 2 e bijzetting in urnengraf

€ 185,-

 

 

Voorkoop grafrecht particulier graf       

aankoop grafrecht € 685,- , minimaal 10 jaar retributie € 410,-             

€ 1095,-

Voorkoop Grafrecht    en 20,30,40 50, 75 of onbepaalde tijd afkoop onderhoud/grafrecht.               

€ 685,-  + naar keuze  afkoop onderhoudstermijn

 

 

Begraven voorkoop particulier graf

€ 720,-

Indien nodig verplichte aanvulling onderhoudskosten tot maximaal 10 jaar

 

 

 

Extra toeslag

 

Zaterdag tarief

€ 475,-

Verdiepen (schudden) oud graf 2e of 3 e laag

€ 300,-

Verdiepen (schudden) naar 4 e laag

€ 500,-

          Buitenmaat grafsteen(zerk, Dubbelegrafsteen)   

 €190,-

Grafkelder ‘ Nieuw Bergklooster’

€ 4.643,- totaal

Aankoop grafrecht grafkelder € 3185 + openen en sluiten € 720

€ 3.905,-

Verplicht minmaal 20 jaar onderhoudskosten  of anders

 € 738,-

Bijzetting grafkelder                                                                         

afhalen en terugplaatsen zerk, openen en sluiten grafkelder,

 

overschrijving grafrecht, exclusief eventueel verplichte verlenging onderhoud minimaal 20 jaar

€ 1.133,-

 

 

Overschrijving particulier graf     onafhankelijk v. begrafenis

€ 29,-

Verwijderen grafplaat & plaatsen betonplaatje grafsteen                                

€ 50,-

 

 

ONDERHOUDSKOSTEN BEGRAAFPLAATS (RETRIBUTIE) 2020

 

Jaar tarief ( alleen voor bestaande contracten!)

€ 41,-

Naar keuze:

 

Afkoop 5 jaar (verlenging mogelijk)

€ 205,-

*Afkoop 10 jaar (verlenging mogelijk)

€ 410,-

Afkoop 20 jaar (verlenging mogelijk)

€ 738,-

Afkoop 30 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.107,-

Afkoop 40 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.476,-

Afkoop 50 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.845,-

Afkoop 75 jaar (verlenging mogelijk)

€ 2.768,-

 Afkoop onbepaalde tijd

€ 4.500,-

*Het is sinds het jaar  2014 verplicht  om de onderhoudskosten minimaal voor tien jaar te voldoen voor een nieuw graf. Dat geld ook voor een bestaand graf waar een bijzetting in plaats vind en de onderhoudskosten minder dan tien jaar zijn afgekocht.

Onderhoudskosten worden betaald voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats en ten dele voor onderhoud van graven. Het gras wordt gemaaid, blad wordt verwijderd, verzakkingen van graven worden bijgewerkt .

Het schoonmaken van grafmonumenten, het leesbaar maken van inscripties en het onderhouden van tuintjes valt daar niet onder.

Door betaling van onderhoudskosten behoud een rechthebbende de grafrechten. Als de rechthebbende niet meer wenst te betalen voor het algemeen onderhoud vervalt het grafrecht en beschikt de begraafplaats weer over het graf en het eventueel aanwezige grafmonument

 

 

Bij betaling van de kosten graag het grafnummer vermelden en de naam van de rechthebbende (als de betaler géén rechthebbende is).

Betaling kan geschieden op naam van de

 

Ver. Begraafplaats Bergklooster op  NL60 RABO 0377 3833 92

 

Wilt U bij adreswijziging ons hier van in kennis stellen a.u.b!

 

 

 

secr./Penm. (beheerder); B. Pierik, Bergkloosterweg 92, 8034 PS, Zwolle.

 

Tel. 038-4532281   kantoor open: maandag t/m vrijdag 9.00-16.00.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.bergklooster.nl