Begraaf tarieven per 01-01 2019

Begrafenis in een nieuw (eigen) particulier graf

€1.743,- totale kosten

Aankoop grafrecht € 673 en                              openen en sluiten graf € 690

€ 1.363,-

inclusief plaatsingsrecht gedenkteken en onderhoudskosten
verplicht 10 jaar € 380

 € 380,-  

 

 

Bijzetting in bestaand (eigen) particulier graf

€ 949,- totale kosten   

Openen en sluiten graf, overschrijving grafrecht, verwijderen en

  € 949,-

terug plaatsen grafbedekking, plaatsingsrecht nieuw gedenkteken.

 

verplichte aanvullingonderhoudskosten indien nodig tot maximaal 10 jaar     

 

afhankelijk van het lopende contract tussen de   € 38,- en 380,-  maximaal.

 € 1.329,- totale kosten

 

 

Begraving kindje in een nieuw particulier graf 0-2 jaar

€ 1.347,- totale kosten

Aankoop grafrecht € 673 en openen en sluiten graf  € 294

€ 967, -

Inclusief plaatsingsrecht grafteken

           

Onderhoudskosten verplicht 10 jaar € 380

€ 380, - 

 

 

Begraving kind in een nieuw particulier graf 3-12 jaar

€ 1.496,- totale kosten

Aankoop grafrecht € 673 Openen en sluiten graf € 443

€ 1.116,-

Inclusief plaatsingsrecht grafteken

 

Onderhoudskosten verplicht 10 jaar € 380

€  380,- 

   

Algemeen graf

 € 817 totale kosten

Begraven € 690,- . Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar één derde= € 127

€ 817,-

 

 

Aankoopurnengraf

€ 527,- totale kosten

inclusief keldertje voor 4 urnen met mogelijkheid voor uitbreiding

 

met extra kelder inclusief eerste asbus bijzetting      € 337,- en

€ 337,-

afkoop onderhoudskosten minimaal voor 5 jaar € 190,- totaal € 527,-                 

€ 190,-

Bijzetting as in een graf of 2 e bijzetting in urnengraf

€ 182,-

 

 

Voorkoop grafrecht particulier graf                         aankoop grafrecht € 673,- + 10 jaar retributie € 380,-             

€ 1043,-

Voorkoop Grafrecht    en 20,30,40 50, 75 of onbepaalde tijd afkoop onderhoud/grafrecht.               

€ 673,-  + naar keuze  afkoop onderhoudstermijn

 

 

Begraven voorkoop particulier graf

€ 690,-

Indien nodig verplichte aanvulling onderhoudskosten tot maximaal 10 jaar

 

 

 

Extra toeslag

 

Zaterdag tarief

€ 400,-

Verdiepen (schudden) oud graf 2e of 3 e laag

€ 290,-

Verdiepen (schudden) naar 4 e laag

€ 500,-

       Buitenmaat grafsteen(zerk, Dubbelegrafsteen)   

 €190,-

Grafkelder ‘ Nieuw Bergklooster’

€ 4.547,- totaal

Aankoop grafrecht grafkelder € 3173 + openen en sluiten € 690

€ 3.863,-

Verplicht en 20 jaar onderhoudskosten € 684

 € 684,-

Bijzetting grafkelder                                      afhalen en terugplaatsen zerk, openen en sluiten

 

kelder, overschrijving grafrecht. Eventueel verlenging onderhoud

€ 1.160,-

 

 

Overschrijving particulier graf             (onafhankelijk v. begrafenis)

€ 29,-

Verwijderen grafplaat & plaatsen betonplaatje grafsteen                                

€ 45,-

 

 

Onderhoudskosten begraafplaats ( retributie) 2012-2018

 

Jaar tarief ( alleen voor bestaande contracten!)

€ 38,-

Naar keuze:

 

Afkoop 5 jaar (verlenging mogelijk)

€ 190,-

*Afkoop 10 jaar (verlenging mogelijk)

€ 380,-

Afkoop 20 jaar (verlenging mogelijk)

€ 684,-

Afkoop 30 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.026,-

Afkoop 40 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.368,-

Afkoop 50 jaar (verlenging mogelijk)

€ 1.710,-

Afkoop 75 jaar (verlenging mogelijk)

€ 2.565,-

 Afkoop onbepaalde tijd

€ 4.000,-

*Het is verplicht sinds 01-01 2004 om de onderhoudskosten minimaal voor tien jaar te voldoen voor een nieuw graf. Dat geld ook voor een bestaand graf waar een bijzetting in plaats vind en de onderhoudskosten minder dan tien jaar zijn afgekocht.

Onderhoudskosten worden betaald voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats en ten dele voor onderhoud van graven. Het gras wordt gemaaid, blad wordt verwijderd, verzakkingen van graven worden bijgewerkt .

Het schoonmaken van grafmonumenten, het leesbaar maken van inscripties en het onderhouden van tuintjes valt daar niet onder.

Door betaling van onderhoudskosten behoud een rechthebbende de grafrechten. Als de rechthebbende niet meer wenst te betalen voor het algemeen onderhoud vervalt het grafrecht en beschikt de begraafplaats weer over het graf en het eventueel aanwezige grafmonument

 

 

Bij betaling van de kosten graag het grafnummer vermelden en de naam van de rechthebbende (als de betaler géén rechthebbende is).

Betaling kan geschieden op naam van de

 

Ver. Begraafplaats Bergklooster op                     NL60 RABO 0377 3833 92

 

Wilt U bij adreswijziging ons hier van in kennis stellen a.u.b!

 

 

 

Secr./Penm. (beheerder); B. Pierik, Bergkloosterweg 92, 8034 PS, Zwolle.

 

Tel. 038-4532281   kantoor open: maandag t/m vrijdag 9.00-16.00.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.bergklooster.nl