Er kan gekozen worden voor een eigen particulier graf of een algemeen graf.

Meestal wordt gekozen voor een eigen graf dat éénmalig voor onbepaalde tijd aan een rechthebbende (art. 13 statuten, zie ook eigendomsbewijs) wordt uitgegeven. Door betaling van de onderhoudskosten, ook wel retributie genoemd, blijft het grafrecht behouden. De grafrechten zelf hoeven nooit meer te worden verlengd. Bij een begrafenis wordt het onderhoud van het graf afgekocht voor een periode van minimaal 10 jaar (de wettelijke minimale termijn voor grafrust) of naar keuze 20, 30, 40, 50, 75 jaar of voor onbepaalde tijd. Na tien jaar kan het onderhoud verlengd worden voor minimaal 5 of naar keuze 10, 20, 30, 40, 50, 75 jaar of voor onbepaalde tijd. Als het onderhoud van een graf afgekocht is voor onbepaalde tijd hoeft het nooit meer verlengd te worden.

Als er een begrafenis plaats vindt in een bestaand graf waar nog jaarlijks retributie voor betaald wordt of waarvan het onderhoud minder dan tien jaar is afgekocht wordt de termijn verplicht verlengd tot minimaal 10 jaar. De vooruit betaalde jaren worden verrekend. Afkoop periodes die nog niet aflopen zijn kunnen op verzoek altijd worden gewijzigd. Het vooruit betaalde oude tarief wordt verrekend met het nieuwe tarief.

Overschrijving
Als een rechthebbende komt te overlijden wordt het graf overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Het graf staat op naam van een levende persoon of instelling. Als een graf niet overgeschreven is gaat er niemand meer over de grafrechten. Als er géén rechthebbende meer bekend is blijft Bergklooster de afgekochte grafrechten respecteren. Een rechthebbende kan een schriftelijk verzoek doen om het graf te laten overschrijven op naam van een andere rechthebbende.

Het graf
Een graf heeft maximaal 3 lagen. Er is plaats voor achtereenvolgend 3 begravingen. Minimaal 10 jaar na de laatste begrafenis mag er ruimte in een graf gemaakt worden. Meer dan drie begravingen kunnen dan plaats vinden. Het is altijd verstandig om kunststof of andere belemmerende materialen in een kist en kleding zoveel mogelijk te vermijden zodat het lichaam goed tot stof kan weerkeren.

Grafkelders
Op de oude begraafplaats is geen ruimte voor nieuwe grafkelders. Op ‘Nieuw Bergklooster’ is het echter wel mogelijk om in een grafkelder begraven of bijgezet te worden. De kelders worden door Bergklooster uitgegeven. In het midden voor de tuin, in de tweede rij, is een gedeelte aangelegd voor tien grafkelders. Door in het middengedeelte in de eerste rijen alleen grafzerken (maximaal 80cm breed, 190 cm lang en 40 cm hoog) toe te staan blijft het midden van de tuin goed zichtbaar. Elders op de begraafplaats kunnen op verzoek ook grafkelders geplaatst worden. Voor deze kelders is een zerk als grafmonument niet verplicht. De grafkelders bestaan uit drie lagen. Achtereenvolgend kunnen drie overledenen bijgezet worden in één kelder. De lagen worden afgescheiden met betondelen. Het is mogelijk om de derde laag op langere termijn als verdiepingslaag te gebruiken zodat er, mits voldoende tussentijd ( 10 jaar), meer dan drie personen bijgezet kunnen worden. De onderhoudskosten (retributie met grafrechten) van een grafkelder moeten verplicht minimaal voor de eerste twintig jaar worden afgekocht. Voorkoop is mogelijk.

Op ‘Nieuw Bergklooster’ is een deel speciaal voor kinderen maar er kan een plekje tussen volwassenen uitgezocht worden, zoals op de oude begraafplaats. Kinderen worden in de eerste laag van het graf begraven. Later kunnen ouders, als zij dat willen, van hetzelfde graf gebruik maken. Een kinderkistje of mandje wordt meestal tijdens de begrafenis met de hand in het grafje gelegd.

Op het oude Bergklooster is een strook algemene graven waar vroeger veel levenloos geboren of jong overleden kinderen begraven werden. Zij kregen geen eigen grafje maar werden naamloos begraven, vaak zonder bijzijn van vader en moeder. Men geloofde dat het beter was om niet te veel aandacht aan de gevoelens van verlies te schenken en de draad van het leven zo snel mogelijk weer op te pakken, het liefst met een nieuwe zwangerschap. Tegenwoordig is het inzicht anders en wordt er uitgebreid stil gestaan bij het verlies. Een monumentje herdenkt deze kinderen. Nu worden er op deze plek wel eens foetussen begraven.

Bergklooster stelt graven beschikbaar voor begravingen in een algemeen graf voor ten minste 10 jaar. Dit zijn de goedkoopste graven. Alleen de kosten voor het begraven en een deel van de onderhoudskosten wordt in rekening gebracht. De nabestaanden krijgen geen recht op dit graf. Overledenen worden willekeurig tussen anderen begraven. Het graf heeft drie lagen. De begraafplaats bepaalt wie waar begraven wordt. Wie wil mag, in overleg met de beheerder, ter nagedachtenis een liggende naamsteen (40 bij 60 cm) plaatsen.

As kan worden bijgezet in een particulier graf in een bij voorkeur oplosbare asbus.

Vanaf januari 2014 biedt Bergklooster de mogelijkheid om een speciaal urnengraf in gebruik te nemen. Op de nieuwere gedeeltes zes en zeven zijn een dertig tal plekken gecreëerd. Verspreid over de begraafplaats, onder diverse bomen in de boomspiegels, is ook plek voor een urnengraf.
Grafmonumenten op deze graven voldoen aan de bestaande voorschriften van de reguliere graven. Er kan dan een staand monument van maximaal 70 cm breed en 120 hoog geplaatst worden, kleiner is uiteraard toegestaan. Er mag een keldertje geplaatst worden waarin vier asbussen kunnen geplaatst worden. Een tweede keldertje kan bijgeplaatst worden. As kan ook bijgezet worden direct in de grond in een biologisch oplosbare urn zoals dat in de reguliere graven de gewoonte is.
De kosten bedragen totaal € 548,-. Voor de eenmalige aankoop van het grafrecht 343,- inclusief keldertje voor 4 urnen, met de mogelijkheid voor uitbreiding met een extra kelder en inclusief eerste asbijzetting en vijf jaar onderhoudskosten € 205,- . Op verzoek kunt ook voor langere tijd de onderhoudskosten afkopen, zie ook de tarieven onderhoudskosten.
De kosten voor een volgende asbus bijzetting zijn € 185.
Reguliere graven zijn altijd beschikbaar voor een gangbare begraving en bijzetting van as.