Grafmonument Oudste gedeeltes

Voor de gedeeltes beginnend met het cijfer 1, 2, 3 en klasse 1 geldt sinds 2004 een extra beperking; Nieuwe grafstenen hebben, net als de meeste oude, een symmetrisch model. De volgende steensoorten zijn toepasbaar: Diabas en verschillende soorten kalksteen zoals Bianco Delmare (wit) en Dolomiet ( groen ), Hardsteen, Zwart en Impala Graniet met de bewerking gezoet, dus ongepolijst. De sfeer op de oude gedeeltes 1, 2 en 3 is bepaald door de vele oude, voornamelijk hardstenen grafmonumenten met een symmetrisch model. Zij vormen samen een karakteristieke en harmonische eenheid. Het oude gedeelte is sinds het jaar 2009 aangewezen als beschermd gemeentelijk monument vanwege de cultuur- en natuurhistorische waarde. In de afgelopen decennia zijn er al veel modern vormgegeven grafstenen geplaatst op het oude gedeelte. Bergklooster wil voorkomen dat door nieuwe grafmonumenten de oude sfeer verdwijnt. Bestaande, gepolijste grafmonumenten met een ander model kunnen gehandhaafd blijven. Als het grafmonument veranderd kunt U overwegen om de gepolijste steen te zoeten. Op het graf groeit gras. Voor de grafsteen kan door wie dat wil een bescheiden tuintje aangelegd worden met uitsluitend beplanting. Om de grafvelden voldoende toegankelijk te houden graag niet langer dan 70cm vanaf het grafmonument. U wordt uitdrukkelijk verzocht géén losse stenen, grind en afzettingen van hekwerken, paaltjes, betonranden of andere duurzame materialen die het onderhoud danig bemoeilijken toe te passen. Deze worden bij gelegenheid verwijderd. Uiteraard mag er wel een pot met beplanting of een vaas met bloemen , die door Bergklooster beschikbaar wordt gesteld, of andere bescheiden siervoorwerpen geplaatst worden. Gebruikt U geen glas,vanwege de breekbaarheid. De tuintjes worden door de bezoekers zelf onderhouden. Mocht het tuintje verwaarloosd raken dan wordt de beplanting verwijderd en komt daarvoor gras in de plaats. Verwaarloosde en kapotte, liggende vloerplaten van grafmonumenten worden ook regelmatig vervangen door graszoden want het onderhoudsbeleid van Bergklooster is er opgericht om oude, slecht onderhouden grafmonumenten te vereenvoudigen en de grasmat uit te breiden. Het aanzien van de begraafplaats wordt fraaier en het onderhoud beter uitvoerbaar.