Grafbedekking Nieuw Bergklooster

Door de ruimere opzet van Nieuw Bergklooster kan in tegenstelling tot op de oude begraafplaats een graf geheel bedekt worden met een grafmonument of beplanting. Voor het liggende deel geldt de afmeting; van een plaat of tuin; tot maximaal 80 cm breed en tot maximaal 190 cm lang, inclusief een staand grafmonument. Voor het staande grafmonument , met opschrift, geldt de afmeting tot maximaal 70 cm breed en 120 cm hoog, inclusief het onderliggend deel. De liggende delen van steen of andere materialen zijn voorzien van een degelijke betonfundering. Wilt U het graf niet bedekken met allerlei losse materialen zoals betonelementen of losse stenen Door een fundering onder het grafmonument kunnen verzakkingen namelijk goed worden bijgehouden. Onder de fundering wordt aan het hoofdeinde, dwars over het graf, een losse latei van 130 cm breed geplaatst. De vormgeving en het materiaalgebruik mag ook afwijken van de klassieke grafmonumenten. De beheerder heeft altijd het recht om ontwerpen af te wijzen, ook al voldoet het aan de afmetingen. Grafmonumenten kunnen problemen veroorzaken in het beheer door een slechte constructie en de vorm kan té afwijkend zijn en niet in het geheel pasen. Beplanting mag alleen binnen de grafruimte aangeplant worden ( 80 bij 190 cm en niet hoger dan 120cm). Rechthebbenden worden uitgenodigd om zelf het graf te beplanten om zo de begraafplaats een groener aanzien te geven. Het graf kan ook, zoals op het oude Bergklooster, bedekt zijn met een eenvoudig staand grafmonument en gras dat door Bergklooster gemaaid wordt. Voor advies kunt U de beheerder raadplegen. U of de steenhouwer die U opdracht geeft, wordt verzocht, voor het plaatsen van een grafmonument, aan de beheerder een ontwerp te tonen ter goedkeuring,.