Als een dierbare overlijdt komen nabestaanden onder emotionele omstandigheden voor veel keuzes te staan. Vrijwel altijd wordt een uitvaartverzorger in de hand genomen die helpt het afscheid vorm te geven. De overledene krijgt een laatste verzorging en wordt thuis of in een uitvaartcentrum opgebaard. De tijd en plaats van het afscheid; meestal een kerk of uitvaartcentrum, wordt besproken, vooraf aan de begrafenis op de begraafplaats. Nabij Bergklooster is het uitvaartcentrum Kranenburg gelegen waar elf opbaarkamers beschikbaar zijn. De nabestaanden krijgen een sleutel van zo’n kamer en kunnen zelf bepalen wanneer ze de overledene willen bezoeken. In het uitvaartcentrum kan ook de afscheidsplechtigheid plaats vinden. Soms maakt men gebruik van de aula van de Gemeentelijke begraafplaats Kranenburg.

Via een vaste route wandelt de stoet achter de baar naar het oude of Nieuw Bergklooster. De overtocht moet wel aangemeld worden bij de gemeente om elkaar kruisende begrafenisstoeten te voorkomen. Na de begrafenis ontmoet men elkaar weer bij het uitvaartcentrum of naar keuze een restaurant in de buurt zoals het nabij gelegen Theehuis Agnietenberg.