De tarieven voor de onderhoudskosten van de de begraafplaats zijn na acht jaar verhoogd.

Ook de tarieven voor begraven en aankoop grafrechten zijn iets verhoogd.

Het tarief voor de aankoop van een nieuw graf inclusief eerste begraving en 10 jaar onderhoudskosten is nu € 1815,- (voor 20 jaar € 2143,-)

Zie voor verder informatie tarieven.