De oorsprong van Bergklooster dateert uit de tijd van de stichting van het Sint Agnietenbergklooster, eind 14 e eeuw. Het in 1398 gewijde klooster was aangesloten bij de Congregatie van Windesheim; een verzameling mannen- en vrouwenkloosters in West Europa die ook wel bekend zijn onder de naam van de beweging van de ‘Moderne Devotie’. In de late middeleeuwen was dit een beweging van leken en geestelijken die zich verzette tegen het verval van kerk en maatschappij. Geert Grote uit Deventer was de grote inspirator en pionier van de beweging. Persoonlijke vroomheid, ingetogenheid en een sobere levensstijl was het streven naar voorbeeld van de eerste Christenen.

Ontstaan
Eind 14 e eeuw vertrokken enkele broeders, op hun verzoek vergezeld door de vrome meester Geert Grote, vanuit de binnenstad van Zwolle een uur gaans richting Overijsselse vecht. De broeders hadden behoefte aan een rustige plek om zich te wijden aan hun geestelijk leven. Op één van de rivierduinen wees meester Geert een geschikte plek aan voor de vestiging van een nederzetting. Later verrees er een volwaardig klooster. De oudere broer van Thomas a Kempis, Johannes, gaf als eerste prior de bouw een belangrijke impuls. Zijn veel jongere broer Thomas arriveerde in 1406 in het klooster waar hij later zijn boek ‘de Navolging van Christus’ schreef; een van de meest verspreide boeken in de christelijke traditie. In 1398, werd het klooster ingewijd en een jaar later 1399 de begraafplaats.

Thomas schrijft: Nadat de wijbisschop de plechtigheid had voltrokken daalde een zachte regen neer en besproeide de geheiligde plaats met hemelse dauw. Alle bewoners verheugden zich met grote vreugde: omdat de plek door een bisschop was geconsacreerd. Vanaf 1580 is het kloostergebouw afgebroken en hebben buurt bewoners zich ontfermd over de begraafplaats. Bergklooster was het centrum voor de plaatselijke gemeenschap met een school en begraafplaats. De schoolmeester hield met zijn mooie handschrift de begraafboeken bij. De inwoners van de in 1967 opgeheven gemeente Zwollekerspel werden op Bergklooster begraven maar vanouds kenden ook de Zwollenaren de weg naar Bergklooster. Als begraafplaats buiten de bebouwde kom kreeg Bergklooster vanaf 1827 ( verbod op het begraven in en om de kerken) nog meer betekenis als begraafplaats.